Bài viết được trích nguyên văn từ diễn đàn http://www.gamevn.com của thành viên bkit
Đặc điểm:
Tên Unit Name Slinger
Tầm nhìn LOS 5
Máu HP 25
Tốc độ Move 1.2
Tốc độ tấn công ROF 1.2
Tầm xa Range 4
Độ sát thương Damage 2 Piercing
Giá Cost 40f, 10s

+ 2 attack (sức đánh) khi đánh nhau với archers( tất cả các quân nhà BA- Nên có thể dùng quẩy đời 2 để đánh tất cả các loại cung đời 3 trừ Cung A Minoan)
+ 1 attack khi phá walls and towers
Khi nâng cấp hết attack = 5, range = 6,và 5 = piercing armor

Nâng cấp:
Cuốc đá (Stone Mining ) trong nhà BM : + 1 attack
Nâng cấp nông dân phá tường (Siegecraft ) trong nhà BM (sau cuốc đá):+2 attack
Khiên (Bronze Shield, Iron Shield, and Tower Shield ) trong nhà BS : +piercing armor (Khiên chống tên bắn)
Ép dân (Logistics) trong nhà BC : 1 nhà BE chứa 8 thằng quẩy đá( tức là 2 quẩy đá mới tăng 1 dân).

Advertisements