Bài viết được trích nguyên văn từ diễn đàn http://www.gamevn.com của thành viên bkit
Bài 4 : So sánh giữa 2 thằng Quẩy đá và 1 thằng Ngựa Cung R
Sau đây tôi sẽ trình bày những căn cứ để so sánh giữa 2 thằng quẩy đá ở đời 2 và đời 3 so với 1 Cung R để thấy là không phải cứ lên đời 3 sớm là có thể dễ dàng chiến thắng.

Trước tiên là thời gian để đẻ ra 1 thằng quẩy đá ước chừng khoảng 30 giây còn Cung R là 40 giây .Tốn tổng cộng 100 nguyên liệu (food+stone) để tạo ra 2 quẩy đá còn Cung R cần 110.Như vậy 2 quẩy đá sinh ra từ 2 nhà BB có thể tương đương với 1 cung R về mặt nguyên liệu và tốc độ.

Tốc độ đánh(firerate) ở quẩy đá và cung R là như nhau (Nếu có khác thì cũng không đáng kể) Nhưng khi đối đầu thì quẩy đá luôn thế chiếm phần thắng.

– 2 quẩy đá (chưa nâng cấp gì) và 1 cung R

Giết cung R (chưa nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 8.75 lần quẩy

Giết cung R Egypt (chưa nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 13 lần quẩy

Giết cung R (đã nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 10.25 lần quẩy

Giết cung R Egypt (đã nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 15.375 lần quẩy

2 Quẩy đá bị cung R giết sau 25 lần bắn tên

2 Quẩy đá bị cung R Hittite giết sau 16 lần bắn tên

– 2 quẩy đá (đã nâng cấp Cuốc đá trong BM) và 1 cung R

Giết cung R (chưa nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 7 lần quẩy

Giết cung R Egypt (chưa nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 10.4 lần quẩy

Giết cung R (đã nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 8.2 lần quẩy

Giết cung R Egypt (đã nâng cấp “Đầu người” Nobility trong nhà BC) sau 12.3 lần quẩy

2 Quẩy đá bị cung R giết sau 25 lần bắn tên

2 Quẩy đá bị cung R Hittite giết sau 16 lần bắn tên

– 2 quẩy đá (đã nâng cấp Cuốc đá trong BM và Khiên trong nhà BS đời 3) và 1 cung R

2 Quẩy đá bị cung R giết sau 50 lần bắn tên

2 Quẩy đá bị cung R Hittite giết sau 25 lần bắn tên

Advertisements