Lạc đà !!!
Có bạn hỏi là tại sao lính quẩy đá là lính được ưu chuộng nhất hiện nay đơn giản là vì nó được dùng nhiều nhất thôi.Bạn nên biết là các quân nói chung đời 2 mạnh yếu không rõ rệt lắm nhưng đến đời 3 thì có sự phân biệt rất rõ ràng do đó là phải đánh từ đời 2 để ngăn cản địch lên đời . Có thể lấy ví dụ là : quân địch là Minoan mà mình là Catha. nếu để Minoan lên đời 3 thì Catha khó lòng mà chống nổi. Do đó đánh đời 2 là thượng sách. Có thể đập dân từ đời 1 nếu thuận lợi. he he

Rõ ràng lính quẩy đá được dùng nhiều nhất rồi .Vậy quân gì ít đưọc dùng nhất. Đó là lạc đà.


Đây là loại quân rất hay nhưng ít dùng nhất hiện nay.Vậy tôi post bài này để các bạn hiểu thêm về lạc đà

Điều đặc biệt ở lạc đà : Cộng thêm Attack khi chém ,ngựa C, ngựa thịt, Cung C và Ngựa R.
Cụ thể là : +8 vs. ngựa C, cung C, ngựa thịt. +4 vs. ngựa R.

Tên Camel Rider
Tầm nhin 4
Máu 125
Tốc độ 2
ROF 1.5
Độ xa 0
Chịu đựng 6 normal
Giá 70f, 60g

Lạc đà được sinh ra để chống lại ngưa C.Trên thực tế có thể dùng lính xọc xiên và voi để chống ngựa C nhưng 2 quân này khá chậm so với ngựa C .Nên lạc đà là sự lựa chọn sáng suốt nhất vì nó nó chạy nhanh hơn ngựa C. và +8 attack khi chém ngựa C.(Trên cơ sở là ở ngoài thực tế con ngựa rất sợ lạc đà 🙂 )

Nâng cấp đầu người Nobility trong BC để tăng máu .

Dao găm trong BS để tăng sức chém.

Móng ngựa trong BS để nâng cấp giáp chém.

Yếu điểm duy nhất là không có khiên chống tên.

Đặc biệt: con lạc đà Palmyral chạy nhanh hơn lạc đà thường 20%.

Advertisements